TELEFÓN +421 692 033 999

Adresy spoločnosti

Fakturačná adresa je zhodná s adresou sídla spoločnosti:

Sídlo
Firma: Across Trade s.r.o.
Adresa: Budatíska 57/A
  851 06 Bratislava
IČO: 44 485 662
DIČ: 2022717609
IČ DPH: SK2022717609
   
Banka: Tatra banka a.s.,
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2388 2178
SWIFT: TATRSKBX
Obch. Reg:
OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I., odd. Sro, vložka č. 55391/B
   
Tel: +421 692 033 999
Fax: +421 692 022 547
Email: acrosstrade@acrosstrade.sk
   
Kancelária a sklad 
 Hlavná 326
90041 Rovinka