TELEFÓN +421 692 033 999

Zasielateľstvo / doprava

picture

Prijoritnou činnosťou spoločnosti Across trade s.r.o. je organizovanie cestnej nákladnej dopravy v Európskom teritóriu. Územná príslušnosť a bohaté skúsenosti nás predurčujú k špedializácií sa na prepravy v rámci strednej Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko) a medzi strednou Európou a Talianskom a to exportne i importne.

Napriek spomínanej špecializácií na Taliansko máme záber na celú Európu a našim zákazníkom zabezpečujem obojsmernú prepravu i do krajín ako Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Francúzko, Švédsko, Veľká Británia, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko …

Zákazníci majú na prepravu rôzne požiadavky, ktoré odzrkadľujú ich momentálne potreby. Požiadavky si pozorne vypočujeme a následne na nich odpovedáme s čo najadekvátnejším riešením. Preto tam, kde je potebné bezodkladné dodanie, organizujeme expresné prepravy napríklad dodávkami do 3,5t celkovej hmotnosti alebo 7,5t celkovej hmotnosti. Tam kde je veľké množstvo tovaru, ponúkneme veľkoobjemové návesy alebo súpravy až do objemu 120 kubických metrov. Pri požiadavke prepravy malého množstva tovaru, ponúkneme klientovi len časť úložného priestoru na vozidle a tak mu šetríme náklady. Pri všetkých prepravách ponúkame zákazníkom poradenstvo a snažíme sa ponúkať také riešenia kde je súlad medzi kvalitou a úspornosťou.

Nevyhýbame sa ani náročným požiadavkam a zákazníkom zabezpečujeme kamiónovú dopravu i nebezpečných látok (ADR), tovaru, ktorý sa musí chaldiť, mraziť, prepravu strojov s komplikovanými nakládkami a vykládkami a dokonca i prepravy na Európske ostrovy za pomoci trajektov.

Destinácie: Doprava: Dopravné prostriedky:
 • Taliansko
 • Slovensko
 • Česko
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Európska únia
 • Expres
 • Čiastkové náklady
 • Zberná služba
 • Celonáklady
 • Dodávky
 • Autá do 7,5t
 • Kamióny
 • Chladničky
 • 100cbm
 • 120cbm

Sklad

picture

Zákazníkom poskytujeme i možnosť prekládky tovaru z jedného druhu dopravného prostriedku na iný, napríklad pri požiadavke vykládky / nakládky s malým autom v centrách miest alebo s autom s hydraulickým čelom u klientov, ktorí nedisponujú rampou alebo vysokozdvižným vozíkom.


Poskytujeme i možnosť krátkodobého uskladnenia tovaru, napríklad v prípadoch nutnosti posunu dátumu vykládky.

 • Prekládky
 • Hydraulické čelo
 • Do centra mesta
 • Dočasné skladovanie